Centrum Europejskie - Europe Direct - Szczecin

KE odpowiada na inicjatywę „Minority Safepack"

Komisja Europejska odpowiedziała na europejską inicjatywę obywatelską „Minority SafePack – milion podpisów za różnorodnością w Europie". Jest to piąta udana inicjatywa, którą poparło ponad milion obywateli w całej Europie.
Celem inicjatywy jest poprawa ochrony osób należących do mniejszości narodowych i językowych.

W swojej odpowiedzi Komisja poddała dokładnej ocenie wnioski przedstawione przez organizatorów, wskazując, w jaki sposób obowiązujące i niedawno przyjęte przepisy UE wspierają różne aspekty tej inicjatywy. W odpowiedzi przedstawiono również dalsze działania następcze.
Wiceprzewodnicząca do spraw wartości i przejrzystości Věra Jourová powiedziała: Ta piąta udana europejska inicjatywa obywatelska pokazuje, że obywatele europejscy czują się silnie zaangażowani i chcą uczestniczyć w debacie publicznej na temat kształtowania polityki Unii. Poszanowanie praw osób należących do mniejszości jest jedną z podstawowych wartości Unii i Komisja jest zdecydowana promować działania w tym kierunku.
Ocena dokonywana przez Komisję i działania następcze
Włączenie i poszanowanie bogatej różnorodności kulturowej Europy jest jednym z priorytetów i celów Komisji Europejskiej. Na przestrzeni ostatnich lat – od chwili, gdy po raz pierwszy przedstawiono inicjatywę w 2013 r. – wprowadzono szeroką gamę środków odnoszących się do różnych aspektów uwzględnionych we wnioskach dotyczących inicjatywy. W komunikacie oceniono osobno każdy z dziewięciu wniosków, przy uwzględnieniu zasady pomocniczości i proporcjonalności. Nie zaproponowano wprawdzie dalszych aktów prawnych, jednak pełne wdrożenie przepisów i polityk, które już obowiązują, zapewnia solidne możliwości wsparcia celów inicjatywy.
Kontekst
Europejska inicjatywa obywatelska Minority Safepack wzywa do przyjęcia szeregu aktów prawnych z myślą o poprawie ochrony osób należących do mniejszości narodowych i językowych oraz o wzmocnieniu różnorodności kulturowej i językowej w Unii.
10 stycznia 2020 r. organizatorzy oficjalnie przedłożyli swoją inicjatywę Komisji. Udało im się zebrać 1 128 422 ważne deklaracje poparcia i osiągnąć wymagany próg w 11 państwach członkowskich. Komisja spotkała się z organizatorami 5 lutego 2020 r.
15 października 2020 r. organizatorzy przedstawili swoją inicjatywę i towarzyszące jej wnioski podczas wysłuchania publicznego, które odbyło się w Parlamencie Europejskim. Następnie Komisja miała 3 miesiące na przyjęcie komunikatu zawierającego jej prawne i polityczne wnioski dotyczące inicjatywy.
Inicjatywa Minority SafePack była przedmiotem dyskusji na sesji plenarnej Parlamentu Europejskiego 14 grudnia 2020 r. W rezolucji przyjętej 17 grudnia 2020 r. Parlament Europejski wyraził swoje poparcie dla inicjatywy.
Dalsze informacje
Komunikat w sprawie europejskiej inicjatywy obywatelskiej „Minority SafePack – milion podpisów za różnorodnością w Europie"
Pytania i odpowiedzi: Europejska inicjatywa obywatelska: Komisja Europejska odpowiada na inicjatywę „Minority Safepack"
Strona internetowa poświęcona europejskiej inicjatywie obywatelskiej: Minority SafePack – milion podpisów za różnorodnością w Europie
 
Komisja Europejska odpowiada na inicjatywę „Minority Safepack" Pobierz (41.895 kB - PDF)

Udostępnij
Sekretariat ds. młodzieży województwa zachodniopomorskiego
Europedirect Szczecin


 


 

Fundusze Unijne w Szczecinie

Korzystając z naszej strony, danymi osobowymi, które przetwarzamy mogą być, np. dane pozyskiwane na podstawie plików cookies lub podobne mechanizmy zapisywania informacji w urządzeniach Użytkowników, o ile pozwolą one na zidentyfikowanie Ciebie. Więcej informacji na temat zakresu danych osobowych oraz cookies znajdziesz w załączonym dokumencie . Szczegóły znajdują się w Polityce Prywatności.

Akceptuję pliki cookie na tej stronie.