Centrum Europejskie - Europe Direct - Szczecin

Interaktywne narzędzie służące monitorowaniu i przewidywaniu zmian demograficznych w UE

Komisja uruchomiła unijny „Atlas demografii" – interaktywne narzędzie internetowe do wizualizacji, monitorowania i przewidywania zmian demograficznych w Unii Europejskiej, opracowane przez Wspólne Centrum Badawcze Komisji (JRC).
Atlas zapewnia szybki i łatwy dostęp do kompleksowego zbioru danych demograficznych i wiedzy zgromadzonych na szczeblu unijnym, krajowym, regionalnym i lokalnym.
Zawiera on oficjalne statystyki i prognozy Eurostatu, nowe dane w wysokiej rozdzielczości przestrzennej opracowane przez JRC, a także przykłady tematyczne, które łączą tendencje demograficzne z konkretnymi obszarami polityki.
Atlas ma na celu umożliwienie lepszego zrozumienia zmian demograficznych i przewidywanie dynamiki demograficznej. Został pomyślany jako żywe narzędzie, które można dostosować i rozszerzyć na potrzeby różnych polityk, aby ułatwić opracowywanie środków politycznych promujących spójność społeczną, z korzyścią dla wszystkich obywateli UE. Dzięki lepszemu zrozumieniu demografii w UE Komisja może opracować lepsze strategie polityczne.
Wiceprzewodnicząca do spraw demokracji i demografii Dubravka Šuica powiedziała: Atlas demografii pozwoli nam lepiej zrozumieć, jak zachodzą zmiany demograficzne. To innowacyjne narzędzie pomoże nam dopilnować, by polityka UE była lepiej dopasowana do potrzeb naszych obywateli, tak aby nikt nie poczuł się pominięty. Atlas będzie wspierał wszystkie nasze inicjatywy za pomocą aktualnych, rzetelnych i porównywalnych danych demograficznych.
Jak zauważyła komisarz do spraw innowacji, badań naukowych, kultury, edukacji i młodzieży Marija GabrielAtlas demografii jest doskonałym narzędziem. Jest to doskonały przykład wykorzystania wysokiej jakości danych. Mogę sobie wyobrazić wiele zastosowań, w tym w szkołach, aby młodzi ludzie mogli dowiedzieć się więcej o swoim regionie i o Europie, a także poczuć, że ją współbudują.
„Atlas demografii" jest publicznie dostępny i może wnosić wkład w działania w różnych obszarach polityki, w tym w dziedzinie zdrowia, zatrudnienia, edukacji, dostępu do usług, a także polityki terytorialnej i polityki spójności.

Kontekst

Zmiany demograficzne są jednym z głównych procesów kształtujących przyszłość Europy. Europa starzeje się, a liczba ludności w wieku produkcyjnym maleje. Mobilność młodych, która w dużej mierze opiera się na możliwościach pracy i nauki, stanowi zarówno szansę, jak i wyzwanie dla europejskich miast i obszarów wiejskich.
niedawnego sprawozdania JRC wynika, że w latach 2015–2019 22,9 mln młodych Europejczyków osiągnęło wiek produkcyjny, podczas gdy w tym samym okresie 26,6 mln pracowników osiągnęło wiek emerytalny: wskazuje to na możliwy niedobór około 3,8 mln pracowników.
Chociaż działania polityczne mogą jedynie częściowo wpłynąć na tendencje demograficzne, mogą one pomóc w zapewnieniu, by zmiany demograficzne nie miały negatywnego wpływu na gospodarkę, wydajność, spójność społeczną czy życie demokratyczne.
W czerwcu 2020 r. Komisja rozpoczęła prace w tej dziedzinie, publikując sprawozdanie na temat skutków zmian demograficznych.
Przedstawiony dziś atlas demografii wspiera te wysiłki, wyposażając Komisję w obiektywne dowody i wnosząc wkład w trzy główne inicjatywy polityczne: zieloną księgę w sprawie starzenia się, długoterminową wizję dla obszarów wiejskich oraz strategię UE na rzecz praw dziecka.
Przyszłe wersje tego narzędzia będą zawierać informacje na temat uwarunkowań demograficznych, takich jak płodność, śmiertelność i migracja netto, a także najnowsze prognozy Eurostatu wychodzące poza UE, mając na celu zapewnienie globalnego zasięgu w 2022 r.
Podziel się swoimi poglądami i pomysłami na temat demografii w UE podczas konferencji w sprawie przyszłości Europy.

Dodatkowe informacje:

Atlas demografii
Skutki zmian demograficznych w Europie
Centrum wiedzy na temat migracji i demografii
Sprawozdanie Komisji z czerwca 2020 r. na temat skutków zmian demograficznych
 
Komisja uruchamia narzędzie interaktywne  Pobierz (44.784 kB - PDF)
Udostępnij
Sekretariat ds. młodzieży województwa zachodniopomorskiego
Europedirect Szczecin


 


 

Fundusze Unijne w Szczecinie

Korzystając z naszej strony, danymi osobowymi, które przetwarzamy mogą być, np. dane pozyskiwane na podstawie plików cookies lub podobne mechanizmy zapisywania informacji w urządzeniach Użytkowników, o ile pozwolą one na zidentyfikowanie Ciebie. Więcej informacji na temat zakresu danych osobowych oraz cookies znajdziesz w załączonym dokumencie . Szczegóły znajdują się w Polityce Prywatności.

Akceptuję pliki cookie na tej stronie.