Centrum Europejskie - Europe Direct - Szczecin

Zgromadzenie Cyfrowe 2021

Komunikat prasowy Komisji Europejskiej i prezydencji portugalskiej w Radzie UE:

W dniach 1–2 czerwca 2021 r. Komisja Europejska i portugalska prezydencja Rady Unii Europejskiej będą gospodarzami Zgromadzenia Cyfrowego, które w tym roku poświęcone będzie cyfrowej dekadzie Europy. To wydarzenie wysokiego szczebla skupi się na celach UE na 2030 r. dotyczących dekady cyfrowej oraz na programie „Cyfrowa Europa" – nowym programie finansowania o wartości 7,5 mld euro poświęconym realizacji europejskich projektów cyfrowych.

W wydarzeniu wezmą udział ministrowie z kilku państw członkowskich, przedstawiciele Parlamentu Europejskiego i Komisji, a także przedstawiciele sektora prywatnego i społeczeństwa obywatelskiego. Omówią sposoby promowania wiodącej pozycji Europy we wszystkich obszarach oraz cele na 2030 r. określone w komunikacie Komisji dotyczącym dekady cyfrowej, w tym w zakresie umiejętności cyfrowych, transformacji cyfrowej przedsiębiorstw, szybkiej łączności oraz bezpiecznej i zrównoważonej infrastruktury cyfrowej, a także cyfryzacji usług publicznych. Dyskusje skupią się również na tym, jak najlepiej promować i chronić europejskie wartości i prawa w świecie cyfrowym.

Margrethe Vestager, wiceprzewodnicząca wykonawcza do spraw Europy na miarę ery cyfrowej, powiedziała: Wartości UE mają coraz większe znaczenie w kontekście cyfrowym, ponieważ coraz większa część naszego życia ma miejsce w internecie. Dlatego nasza cyfrowa dekada powinna zapewnić obywatelom takie same prawa w internecie, jakie przysługują im poza internetem.

Thierry Breton, komisarz ds. rynku wewnętrznego, dodał: W trakcie pandemii przekonaliśmy się, jak ważne technologie cyfrowe stały się w naszym życiu. Cyfryzacja będzie kluczowym filarem naszych wysiłków na rzecz odbudowy. Musimy wspólnie kształtować kontynent odporny i suwerenny pod względem cyfrowym przy wsparciu programu „Cyfrowa Europa".

António Costa, premier Portugalii, stwierdził: Technologia i prawa muszą iść ze sobą w parze. Wizja ta jest częścią DNA Europy, a dzięki niniejszej inicjatywie poświęconej kształtowaniu cyfrowej dekady Europy portugalska prezydencja Rady UE urzeczywistnia ideę dzielenia się wartościami, zasadami i prawami leżącymi u podstaw cyfrowej łączności.

Dzień 1

Cyfrowa dekada: Wizja Europy i możliwości transformacji cyfrowej w Europie do 2030 r. 

Pierwszy dzień Zgromadzenia Cyfrowego skupi się na określeniu drogi Europy w kierunku udanej transformacji cyfrowej do 2030 r. w oparciu o wizję przedstawioną w marcu przez Komisję w cyfrowym kompasie. Aby osiągnąć te cele zostaną poczynione znaczne inwestycje, między innymi za pośrednictwem Instrumentu na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności.

Przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen przedstawi przygotowania do wspólnej międzyinstytucjonalnej deklaracji praw cyfrowych i zasad dotyczących dekady cyfrowej. Premier Portugalii António Costa przedstawi deklarację lizbońską, która przyczyni się do tych przygotowań. Deklaracja praw cyfrowych i zasad dotyczących dekady cyfrowej obejmie takie zobowiązania jak zapewnienie dostępu do wysokiej jakości łączności w całej Europie, promowanie umiejętności cyfrowych wśród wszystkich obywateli oraz budowanie sprawiedliwego i niedyskryminacyjnego świata internetowego. Specjalne konsultacje publiczne potrwają do 2 września 2021 r. Ich celem jest rozpoczęcie szerokiej debaty społecznej i zebranie opinii obywateli, organizacji pozarządowych, organizacji społeczeństwa obywatelskiego, przedsiębiorstw, administracji i wszelkich zainteresowanych podmiotów. Zebrane uwagi zostaną uwzględnione we wniosku dotyczącym deklaracji międzyinstytucjonalnej.

Nowa cyfrowa autostrada danych zbliży Europę i Amerykę Łacińską

W pierwszym dniu odbędzie się również ceremonia inauguracyjna EllaLink, projektu współzałożonego przez UE w ramach programu BELLA. EllaLink to podmorski przewód światłowodowy łączący kontynent europejski i południowoamerykański. Zasadniczym krokiem w kierunku osiągnięcia celu UE, jakim jest inwestowanie w lepszą łączność z partnerami, jest umożliwienie pierwszego bezpośredniego połączenia danych o dużej przepustowości między Europą a Ameryką Łacińską w celu wspierania wymiany i przetwarzania danych w dziedzinie badań naukowych i edukacji. UE jest największym inwestorem w programie BELLA i przeznaczyła na niego 26,5 mln euro, podczas gdy krajowe sieci badawcze i edukacyjne krajów Ameryki Łacińskiej oraz rząd Brazylii zapewniły dodatkowe środki finansowe.

Dzień 2

Program „Cyfrowa Europa": 7,5 mld euro na inwestycje w komputery o dużej mocy obliczeniowej, sztuczną inteligencję, cyberbezpieczeństwo i zaawansowane umiejętności cyfrowe.

Drugi dzień Zgromadzenia Cyfrowego zostanie poświęcony programowi „Cyfrowa Europa". Celem programu o łącznym budżecie 7,5 mld euro
jest wzmocnienie suwerenności cyfrowej UE, przy jednoczesnym wspieraniu podwójnego celu w zakresie transformacji ekologicznej i cyfrowej. Przyspieszy on ożywienie gospodarcze i transformację cyfrową Europy, z korzyścią dla obywateli i przedsiębiorstw. Program będzie finansować projekty europejskie w czterech obszarach: komputery o dużej mocy obliczeniowej, sztuczna inteligencja, cyberbezpieczeństwo i zaawansowane umiejętności cyfrowe. Podczas tego wydarzenia przedstawiciele przemysłu i przedsiębiorstw, w tym małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) i przedsiębiorstw typu start-up, a także organy rządowe będą mieli okazję dowiedzieć się więcej na temat tego, co program „Cyfrowa Europa" może im zaoferować, i otrzymać praktyczne wskazówki.

Dodatkowe informacje

Przesłanie przewodniczącej Komisji Europejskiej Ursuli von der Leyen [link dostępny 1 czerwca 2021 r.]

Zgromadzenie cyfrowe 2021

Program wydarzenia

Zgromadzenie Cyfrowe 2021: kształtowanie cyfrowej dekady Europy Pobierz (76.963 kB - PDF)
Udostępnij
Sekretariat ds. młodzieży województwa zachodniopomorskiego
Europedirect Szczecin


 


 

Fundusze Unijne w Szczecinie

Korzystając z naszej strony, danymi osobowymi, które przetwarzamy mogą być, np. dane pozyskiwane na podstawie plików cookies lub podobne mechanizmy zapisywania informacji w urządzeniach Użytkowników, o ile pozwolą one na zidentyfikowanie Ciebie. Więcej informacji na temat zakresu danych osobowych oraz cookies znajdziesz w załączonym dokumencie . Szczegóły znajdują się w Polityce Prywatności.

Akceptuję pliki cookie na tej stronie.