Centrum Europejskie - Europe Direct - Szczecin

Ponad 175,5 mln euro na przezwyciężenie skutków pandemii koronawirusa w Polsce

Komisja zatwierdziła zmianę dwóch polskich programów operacyjnych w ramach inicjatywy inwestycyjnej w odpowiedzi na koronawirusa, które przekierują ponad 175,5 mln euro środków z Funduszu Spójności na przeciwdziałanie skutkom pandemii koronawirusa dla gospodarki i systemu opieki zdrowotnej w Polsce.

Komisarz do spraw spójności i reform Elisa Ferreira powiedziała: „Z zadowoleniem przyjmuję te nowe zmiany w programach operacyjnych w Polsce. Do tej pory Polska przekierowała łącznie 2,6 mld euro z funduszy UE, co okazało się kluczowe nie tylko dla pomocy pracownikom pierwszej linii w walce z wirusem, ale także dla wsparcia polskich przedsiębiorstw w przezwyciężeniu kryzysu i pobudzeniu ożywienia gospodarczego".

Zmiana Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 umożliwi udostępnienie 18,84 mln euro w formie dotacji i pożyczek dla ponad 1675 przedsiębiorstw poszkodowanych w wyniku pandemii koronawirusa. Zapewni również 19,7 mln EUR na sfinansowanie rozszerzonego zakresu wsparcia w zakresie diagnostyki i leczenia pacjentów z COVID-19, z uwzględnieniem niezbędnego sprzętu osobistego i medycznego, a także prac remontowych i budowlanych w szpitalach oraz infrastruktury socjalnej w celu odpowiedniej ochrony przed epidemią.

Ponadto, w województwie śląskim 43,7 mln euro zostanie przeznaczone na wsparcie pracowników służby zdrowia, inspekcji sanitarnych i usług socjalnych. Do tej pory szpitale w regionie otrzymały już 26 karetek pogotowia, 109 respiratorów, 55 defibrylatorów, 382 pomp infuzyjnych, 453 łóżek szpitalnych, 21 maszyn ultradźwiękowych, 15 maszyn rentgenowskich, a dla 183 Regionalnych Centrów Polityki Społecznej zakupiono środki ochrony osobistej. Ponadto, na wsparcie płynności mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw przeznaczono 7,1 mln EUR.

Zmiany te są możliwe dzięki wyjątkowej elastyczności w ramach inicjatywy inwestycyjnej w odpowiedzi na koronawirusa (CRII) i inicjatywy inwestycyjnej Plus w odpowiedzi na koronawirusa (CRII+), które umożliwiają państwom członkowskim wykorzystanie finansowania w ramach polityki spójności do wspierania sektorów najbardziej dotkniętych pandemią, takich jak opieka zdrowotna, MŚP i rynki pracy. Ponadto stopa współfinansowania zostaje tymczasowo zwiększona do 100 %, aby pomóc beneficjentom przezwyciężyć niedobór płynności we wdrażaniu ich projektów.

Udostępnij
Sekretariat ds. młodzieży województwa zachodniopomorskiego
Europedirect Szczecin


 


 

Fundusze Unijne w Szczecinie

Korzystając z naszej strony, danymi osobowymi, które przetwarzamy mogą być, np. dane pozyskiwane na podstawie plików cookies lub podobne mechanizmy zapisywania informacji w urządzeniach Użytkowników, o ile pozwolą one na zidentyfikowanie Ciebie. Więcej informacji na temat zakresu danych osobowych oraz cookies znajdziesz w załączonym dokumencie . Szczegóły znajdują się w Polityce Prywatności.

Akceptuję pliki cookie na tej stronie.