Centrum Europejskie - Europe Direct - Szczecin

Kampania "Prawa przez cały rok"

15 czerwca 2021 r. Europejski Urząd ds. Pracy (ELA) rozpoczął kampanię informacyjną pod nazwą Rights for all seasons / Prawa przez cały rok. Zwraca ona uwagę na potrzebę rozpowszechniania informacji nt. sprawiedliwych i bezpiecznych warunków pracy dla pracowników sezonowych, którzy zatrudniani są  w krajach UE.
Celem kampanii jest promowanie wśród pracowników sezonowych i pracodawców zatrudniających pracowników sezonowych z państw członkowskich UE/EFTA wiedzy o obowiązujących ich przepisach prawa pracy i zabezpieczenia społecznego oraz podkreślenie źródeł wsparcia w zakresie informacji udzielanych w państwach członkowskich UE/EFTA pracownikom i pracodawcom.

Kampania informacyjna w ramach sieci EURES  (European Employment Services – Europejskich Służb Zatrudnienia) jest częścią Planu Działania ELA w sprawie pracy sezonowej.

Jak pokazał okres pandemii COVID-19, pracownicy sezonowi są mocno narażeni na różnego rodzaju nadużycia w związku z między innymi: niezbyt dobrą znajomością języków obcych, przepisów prawa pracy, zabezpieczenia społecznego czy BHP. Osoby pracujące sezonowo pozbawione są często dostępu do odpowiedniej pomocy i środków odwoławczych w państwie zatrudnienia, również z powodu braku zaufania tych pracowników do władz lokalnych w obawie przed kontrolami. Ponadto pracownicy sezonowi o wiele bardziej narażeni są na zwiększone ryzyko związane ze zdrowiem i bezpieczeństwem w pracy, w tym w kontekście zachowania odpowiednich środków bezpieczeństwa w związku z możliwością zarażenia się wirusem SARS-CoV-2.
Szczegółowy opis kampanii znajdziecie tutaj.
Udostępnij
Sekretariat ds. młodzieży województwa zachodniopomorskiego
Europedirect Szczecin


 


 

Fundusze Unijne w Szczecinie

Korzystając z naszej strony, danymi osobowymi, które przetwarzamy mogą być, np. dane pozyskiwane na podstawie plików cookies lub podobne mechanizmy zapisywania informacji w urządzeniach Użytkowników, o ile pozwolą one na zidentyfikowanie Ciebie. Więcej informacji na temat zakresu danych osobowych oraz cookies znajdziesz w załączonym dokumencie . Szczegóły znajdują się w Polityce Prywatności.

Akceptuję pliki cookie na tej stronie.