Centrum Europejskie - Europe Direct - Szczecin

Oświadczenie KE w sprawie orzeczenia polskiego Trybunału Konstytucyjnego z 14 lipca

Komisja jest głęboko zaniepokojona wyrokiem polskiego Trybunału Konstytucyjnego, w której stwierdza się, że środki tymczasowe dotyczące funkcjonowania sądownictwa, zarządzone przez Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej, są niezgodne z Konstytucją RP.
Wyrok ten potwierdza nasze obawy co do stanu praworządności w Polsce.
Komisja zawsze reprezentowała w tym względzie bardzo jasne stanowisko i potwierdza je ponownie:
·         prawo UE jest nadrzędne w stosunku do prawa krajowego;
·         wszystkie orzeczenia Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości, w tym postanowienia w przedmiocie środków tymczasowych, są wiążące dla organów i sądów krajowych wszystkich państw członkowskich.
Prawa obywateli Unii i unijnych przedsiębiorstw muszą być chronione w ten sam sposób we wszystkich państwach członkowskich.
Komisja Europejska oczekuje, że Polska zapewni pełne i prawidłowe wykonanie wszystkich orzeczeń Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości. Obejmuje to również wczorajsze postanowienie Trybunału o nałożeniu na Polskę środków tymczasowych w celu natychmiastowego zawieszenia stosowania niektórych przepisów ustawy z grudnia 2019 r. o sądownictwie, w tym dotyczących funkcjonowania Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego.
Komisja nie zawaha się skorzystać z uprawnień przysługujących jej na mocy Traktatów, aby zapewnić jednolite stosowanie i integralność prawa Unii.
Oświadczenie Komisji - polskiego Trybunału Konstytucyjnego Pobierz (31.46 kB - PDF)
Udostępnij
Sekretariat ds. młodzieży województwa zachodniopomorskiego
Europedirect Szczecin


 


 

Fundusze Unijne w Szczecinie

Korzystając z naszej strony, danymi osobowymi, które przetwarzamy mogą być, np. dane pozyskiwane na podstawie plików cookies lub podobne mechanizmy zapisywania informacji w urządzeniach Użytkowników, o ile pozwolą one na zidentyfikowanie Ciebie. Więcej informacji na temat zakresu danych osobowych oraz cookies znajdziesz w załączonym dokumencie . Szczegóły znajdują się w Polityce Prywatności.

Akceptuję pliki cookie na tej stronie.