Centrum Europejskie - Europe Direct - Szczecin

Uruchomienie wielojęzycznej platformy cyfrowej

twarze dwóch osób odwrócone do siebie tyłem, grafika kolorowa
Zarząd Konferencji w sprawie przyszłości Europy, w którego skład wchodzą przedstawiciele Parlamentu Europejskiego, Rady Unii Europejskiej i Komisji Europejskiej, uruchamia wielojęzyczną platformę cyfrową Konferencji w sprawie przyszłości Europy i zaprasza obywateli UE do wniesienia wkładu w kształtowanie przyszłości zarówno swojej, jak i całej Europy. Platforma dostępna jest w 24 językach, dzięki czemu obywatele z całej Unii mogą dzielić się i wymieniać pomysłami i poglądami podczas wydarzeń online.

Czytaj więcej...

Komisja przyjmuje zmienione wytyczne w sprawie pomocy regionalnej

laptop na stole, na ekranie wykresy
Komisja Europejska przyjęła zmienione wytyczne UE w sprawie regionalnej pomocy państwa („wytyczne w sprawie pomocy regionalnej"). Jest to zbiór zasad, na podstawie których państwa członkowskie mogą przyznawać przedsiębiorstwom pomoc państwa, aby wspierać rozwój gospodarczy obszarów UE znajdujących się w niekorzystnym położeniu, i które jednocześnie gwarantują państwom członkowskim równe warunki działania. Zmienione wytyczne wejdą w życie z dniem 1 stycznia 2022 r.

Czytaj więcej...

„Drużyna Europy" zwiększyła w 2020 r. oficjalną pomoc rozwojową do 66,8 mld euro

oś z wykresem ze strzałką w górę
UE i jej 27 państw członkowskich znacznie zwiększyło oficjalną pomoc rozwojową (ODA) dla krajów partnerskich, tj. do 66,8 mld EUR w 2020 r. Ze wstępnych danych opublikowanych przez Komitet Pomocy Rozwojowej Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD-DAC) wynika, że w porównaniu z 0,41 % w 2019 r. stanowi to wzrost o 15 % w ujęciu nominalnym, odpowiadający 0,50 % łącznego dochodu narodowego brutto (DNB).

Czytaj więcej...

Zauważaj i zwalczaj dezinformację

dłonie na klawiaturze piszące
Podczas pandemii przekonaliśmy się, jak szybko nieprawdziwe informacje rozprzestrzeniają się w internecie.
W załączeniu udostępniamy materiały dla nauczycieli szkół średnich, którzy mogą nauczyć uczniów odróżniać prawdziwe informacje w internecie od nieprawdziwych. Materiały obejmują prezentację PowerPoint, którą można dostosować do swoich potrzeb, i broszurę z instrukcjami dla nauczycieli.

Czytaj więcej...

Zwalczanie handlu ludźmi: nowa strategia

strażnik straży granicznej na łódce patrzący przez lornetkę, z tyłu widać wodę; jest na jakiejś przystani
Komisja przedstawia dziś (tj. 14 kwietnia 2021 r.) nową strategię zwalczania handlu ludźmi (2021–2025). Strategia skupia się na zapobieganiu przestępstwom, ściganiu ich sprawców oraz ochronie ofiar i wzmacnianiu ich pozycji. W latach 2017–2018 w Unii Europejskiej zarejestrowano ponad 14 000 ofiar. Szacuje się, że w skali światowej zyski handlarzy ludźmi sięgają 29,4 mld euro w ciągu zaledwie jednego roku.

Czytaj więcej...

Sekretariat ds. młodzieży województwa zachodniopomorskiego
Europedirect Szczecin


 


 

Fundusze Unijne w Szczecinie

Korzystając z naszej strony, danymi osobowymi, które przetwarzamy mogą być, np. dane pozyskiwane na podstawie plików cookies lub podobne mechanizmy zapisywania informacji w urządzeniach Użytkowników, o ile pozwolą one na zidentyfikowanie Ciebie. Więcej informacji na temat zakresu danych osobowych oraz cookies znajdziesz w załączonym dokumencie . Szczegóły znajdują się w Polityce Prywatności.

Akceptuję pliki cookie na tej stronie.