Centrum Europejskie - Europe Direct - Szczecin

Nowe programy skierowane w celu łagodzenia skutków gospodarczych epidemii COVID-19 dla branży przetwórstwa rybnego

Zapraszamy do składania wniosków o dofinansowanie działalności w zakresie rybołówstwa w ramach Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze”.  Rekrutację w ramach nowych programów prowadzi Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Po pierwsze, armatorzy statków rybackich, którzy ponieśli straty gospodarcze spowodowane koniecznością zaprzestania połowów w związku z epidemią koronawirusa, mogą składać wnioski o wsparcie. Rekompensata przysługuje za każdy dzień zaprzestania działalności połowowej przy użyciu danego statku rybackiego, w przypadku gdy do tymczasowego zaprzestania połowów doszło w wyniku epidemii COVID-19. Wysokość wsparcia za każdy dzień zaprzestania działalności połowowej zależy od długości całkowitej statku armatora i wynosi od kilkuset do nawet kilku tysięcy złotych. Zachęcamy do zapoznania się z informacjami na stronach:

https://www.arimr.gov.pl/ogloszenia-prezesa-arimr/artykuly/ogloszenie-o-naborze-wnioskow-o-dofinansowanie-w-zakresie-dzialania-54-przetwarzanie-produktow-1.html


Ponadto wciąż otwarte są nabory na działania obejmujące:
a) przygotowanie i wdrażanie planów produkcji i obrotu na rok 2020 (https://www.arimr.gov.pl/ogloszenia-prezesa-arimr/artykuly/ogloszenie-o-naborze-wnioskow-o-dofinansowanie-w-zakresie-dzialania-51-plany-produkcji-i-obrot-1.html )
b) realizację operacji w ramach działania „Zdrowie i bezpieczeństwo”, w ramach Priorytetu 1. Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo, zasobooszczędnego, innowacyjnego, konkurencyjnego i opartego na wiedzy (https://www.arimr.gov.pl/ogloszenia-prezesa-arimr/artykuly/ogloszenie-o-naborze-wnioskow-o-dofinansowanie-w-zakresie-dzialania-19-zdrowie-i-bezpieczens.html )
c) modernizację i zakup statków patrolowych, statków powietrznych i śmigłowców, pod warunkiem że używa się ich na potrzeby kontroli rybołówstwa przez co najmniej 60 % całkowitego okresu użytkowania w roku (https://www.arimr.gov.pl/ogloszenia-prezesa-arimr/artykuly/ogloszenie-o-naborze-wnioskow-o-dofinansowanie-w-zakresie-poddzialania-312-modernizacja-i-zaku.html )

 

Wszelkie informacje na temat naborów wniosków dostępne są na stronach:

https://www.arimr.gov.pl/ogloszenia-prezesa-arimr.html

https://www.gov.pl/web/gospodarkamorska/ogloszenia-po-ryby

 

Udostępnij
Sekretariat ds. młodzieży województwa zachodniopomorskiego
Europedirect Szczecin


 


 

Fundusze Unijne w Szczecinie

Korzystając z naszej strony, danymi osobowymi, które przetwarzamy mogą być, np. dane pozyskiwane na podstawie plików cookies lub podobne mechanizmy zapisywania informacji w urządzeniach Użytkowników, o ile pozwolą one na zidentyfikowanie Ciebie. Więcej informacji na temat zakresu danych osobowych oraz cookies znajdziesz w załączonym dokumencie . Szczegóły znajdują się w Polityce Prywatności.

Akceptuję pliki cookie na tej stronie.