Centrum Europejskie - Europe Direct - Szczecin

Wybory Europejskie 2019: proeuropejscy i młodzi - wyborcy z jasnymi oczekiwaniami

Parlament Europejski opublikował pierwsze wyniki powyborczego sondażu Eurobarometru. Według niego we wszystkich 28 państwach członkowskich, w wyborach do Parlamentu Europejskiego w 2019, znacząco wzrosła liczba głosujących młodych ludzi, o proeuropejskim nastawianiu. W przeprowadzonym klika tygodni po wyborach badaniu prawie 27 500 obywateli w całej UE odpowiedziało na pytania dotyczące ich udziału w wyborach europejskich oraz powodów, które skłoniły ich do głosowania.

Pierwsze wyniki sondażu Eurobarometru opublikowane przez Parlament Europejski pokazują, że poparcie obywateli dla Unii Europejskiej pozostaje na najwyższym poziomie od 1983 roku. Potwierdzając wyniki badań przedwyborczych, 68 proc. respondentów (+1 pkt proc. w porównaniu z lutym/marcem 2019 r.) twierdzi, że ich kraj skorzystał na członkostwie w UE.

Jeszcze większe znaczenie dla legitymacji demokratycznej UE ma znaczący wzrost liczby obywateli europejskich wierzących, że "ich głos liczy się w UE": 56% respondentów podziela ten pogląd, co oznacza wzrost o 7 punktów od marca 2019 r. i najwyższy wynik od czasu, gdy pytanie to zadano po raz pierwszy w 2002 r.

"Obywatele głosowali w tych wyborach europejskich w oparciu o bardzo silne poparcie dla UE i ze znacznie silniejszą wiarą, że ich głos liczy się w UE", powiedział przewodniczący PE David Sassoli.

Ogólna frekwencja w wyborach europejskich w 2019 roku wzrosła o 8 punktów procentowych do 50,6 %, co dało w efekcie najwyższy udział od 1994 roku oraz po raz pierwszy od 1979 roku, odwrócenie trendu spadającej frekwencji w wyborach europejskich. Największy wzrost frekwencji odnotowano w Polsce (+22 punkty procentowe), Rumunii (+19 punktów procentowych), Hiszpanii (+17 punktów procentowych), Austrii (+15 punktów procentowych) i na Węgrzech (+14 punktów procentowych).

Wyniki badania sugerują, że to właśnie osoby młode oraz głosujące po raz pierwszy w wyborach europejskich podniosły frekwencję: 42% respondentów w wieku 16/18-24 lat twierdzi, że głosowało w wyborach do Parlamentu Europejskiego, w związku z czym udział młodzieży wzrósł o 50%, podczas gdy w 2014 roku frekwencja wśród młodzieży wyniosła zaledwie 28%. Równie silny był wzrost frekwencji w grupie wiekowej 25-39 lat, który wzrósł o 12 punktów procentowych z 35% do 47%. Frekwencja młodych i głosujących po raz pierwszy przekracza wszelkie wzrosty frekwencji zarejestrowane dla innych grup wiekowych.

Głosowanie jako obowiązek obywatelski, wsparcie proeuropejskie oraz przekonanie, że zmiany są możliwe

Patrząc na to, dlaczego ludzie głosowali w 2019 roku, obowiązek obywatelski jest najczęściej przywoływany jako główny powód przez 52% wyborców, co stanowi wzrost o 11 punktów procentowych w porównaniu z rokiem 2014. W porównaniu z ostatnimi wyborami europejskimi w 2014 roku, znacznie więcej obywateli zagłosowało również dlatego, że popierają UE (25 %, +11 punktów procentowych), lub dlatego, że czuli, że mogą coś zmienić, głosując (18 %, +6 punktów procentowych).

"Parlament Europejski i wybory do niego stały się częścią normalnego życia demokratycznego obywateli. Jednak wybory te były czymś więcej niż tylko wyrazem obywatelskiego obowiązku. Obywatele głosowali, ponieważ opowiedzieli się za UE, ponieważ wierzą, że dzięki głosowaniu mogą coś zmienić. Parlament Europejski musi teraz spełnić te oczekiwania", podkreślił przewodniczący David Sassoli.

W 27 państwach członkowskich obywatele głosowali przede wszystkim dlatego, że postrzegali to jako swój obowiązek obywatelski. We wszystkich 28 państwach członkowskich więcej respondentów niż w 2014 roku głosowało, ponieważ opowiedzieli się za UE i zadeklarowali to poparcie jako główną motywację do głosowania. Niemcy (39%, +14 punktów procentowych), Irlandia (27%, +15 punktów procentowych), Włochy (23%, +14 punktów procentowych) i Hiszpania (23%, +15 punktów procentowych) wykazały największy wzrost z tego powodu.

W powyborczym sondażu Eurobarometru przeanalizowano również kwestie, które skłoniły obywateli do głosowania w ostatnich wyborach do Parlamentu Europejskiego. Najważniejszymi kwestiami, które wpłynęły na decyzje wyborcze obywateli, były gospodarka i wzrost gospodarczy (44%), zmiany klimatu (37%), a także prawa człowieka i demokracja (37%). 36% obywateli wspomniało o tym, że "sposób, w jaki UE powinna pracować w przyszłości" jest również jedną z głównych motywacji do głosowania. W 16 krajach respondenci wymieniali gospodarkę i wzrost jako najważniejszą kwestię głosowania, podczas gdy obywatele ośmiu krajów wymieniali zmiany klimatyczne jako najważniejszy temat dla nich.

"Reforma gospodarcza, zmiany klimatyczne, przyszłość UE i obrona praw człowieka: Wszystkie te kwestie są kluczowe dla Parlamentu Europejskiego. W tym właśnie miejscu pozostawiliśmy swój ślad w ostatnich latach i właśnie w tym miejscu będziemy nadal zdecydowanie bronić oczekiwań naszych obywateli", powiedział przewodniczący David Sassoli.

Kontekst

Badanie powyborcze Parlamentu Europejskiego zostało przeprowadzone w formie badania Eurobarometru. 27 464 respondentów wzięło osobiści udział w wywiadach przeprowadzonych przez Kantar dla Parlamentu Europejskiego, we wszystkich 28 państwach członkowskich UE, respondenci stanowią cześć ogółu społeczeństwa, w wieku 15 lat lub więcej. Pytania powyborcze zostały przefiltrowane w odniesieniu do respondentów w wieku powyżej 18 lat (z wyjątkiem 16+ w Austrii i na Malcie, 17+ w Grecji). Praca w terenie miała miejsce w dniach 7-26 czerwca 2019 r.

Pełne sprawozdanie oraz wszystkie wyniki i tabele danych zostaną opublikowane przez Parlament Europejski we wrześniu 2019 roku.

Więcej informacji
Eurobarometr: pierwsze wyniki powyborczego sondażu Parlamentu Europejskiego

Udostępnij
Sekretariat ds. młodzieży województwa zachodniopomorskiego
Europedirect Szczecin


 


 

Fundusze Unijne w Szczecinie

Korzystając z naszej strony, danymi osobowymi, które przetwarzamy mogą być, np. dane pozyskiwane na podstawie plików cookies lub podobne mechanizmy zapisywania informacji w urządzeniach Użytkowników, o ile pozwolą one na zidentyfikowanie Ciebie. Więcej informacji na temat zakresu danych osobowych oraz cookies znajdziesz w załączonym dokumencie . Szczegóły znajdują się w Polityce Prywatności.

Akceptuję pliki cookie na tej stronie.