Centrum Europejskie - Europe Direct - Szczecin

Ekologiczna odbudowa gospodarki UE

UE wspiera odbudowę gospodarki we wszystkich państwach członkowskich, przekazując 2,2 mld euro na 140 kluczowych projektów transportowych. Projekty te pomogą zbudować brakujące połączenia transportowe na całym kontynencie, wesprzeć zrównoważony transport i utworzyć miejsca pracy.

Czytaj więcej...

Zrównoważone rybołówstwo w UE

Komisja opublikowała swój coroczny komunikat na temat postępów w zarządzaniu zasobami rybnymi w UE, który opiera się na danych z 2018 r. Tegoroczna edycja „Dążenie do bardziej zrównoważonego rybołówstwa w UE: aktualna sytuacja i kierunki na 2021 r.potwierdza zdecydowane zaangażowanie Komisji we wspieranie zrównoważonego pod względem środowiskowym i opłacalnego rybołówstwa, a także ukazuje postępy UE w realizacji tego celu.

Czytaj więcej...

Środki na rozbudowę portu w Szczecinie w ramach polityki spójności UE

Komisja Europejska zatwierdziła w dn. 17.09.2020 r. inwestycję w wysokości ponad 52,5 mln euro z Funduszu Spójności w celu poszerzenia i pogłębienia kanału Dębickiego w szczecińskim porcie. Jest to część serii prac mających na celu umożliwienie portowi przyjęcia większych statków i obsługi większej ilości ładunków, tak aby stał się on bardziej konkurencyjnym i wiodącym miejscem przeznaczenia towarów w południowym basenie Morza Bałtyckiego, zgodnie z celami UE w zakresie transportu morskiego.

Czytaj więcej...

Energia z odpadów w Olsztynie i Gdańsku

Ponad 100 mln euro z Funduszu Spójności trafi do Gdańska i Olsztyna, gdzie powstaną zakłady pozyskiwania energii z odpadów. Komisja Europejska w styczniu 2020 r. zatwierdziła finansowanie tych inwestycji, które jednocześnie wpłyną na lepsze gospodarowanie odpadami w Polsce. - Te projekty to dobre przykłady stosowania zasady „myśl globalnie, działaj lokalnie” – mówi komisarz Elisa Ferreira.

Czytaj więcej...

Sekretariat ds. młodzieży województwa zachodniopomorskiego
Europedirect Szczecin


 


 

Fundusze Unijne w Szczecinie

Korzystając z naszej strony, danymi osobowymi, które przetwarzamy mogą być, np. dane pozyskiwane na podstawie plików cookies lub podobne mechanizmy zapisywania informacji w urządzeniach Użytkowników, o ile pozwolą one na zidentyfikowanie Ciebie. Więcej informacji na temat zakresu danych osobowych oraz cookies znajdziesz w załączonym dokumencie . Szczegóły znajdują się w Polityce Prywatności.

Akceptuję pliki cookie na tej stronie.